Explain everything

Udviklet af Michael Pilgaard på baggrund af sosu-hjaelp.dk

Omfang: 2-3 moduler

Indhold: Lær at bruge Explain everything til at producere et afleveringsprodukt i SOSU Læringslab

Omfang: 2 moduler

VÆLG

Medieproduktion

Dette forløb indgår som en del af introduktionsforløbet

Udviklet af: Multimediervejleder Thøger Johansen

Omfang: 1-2 moduler

Indhold: Praktiske anvisninger og øvelser i at optage en video på iPad, uploade den i Læringslabs videokanal og indsætte den i OneNote.