På vej til SOSU

Udviklet af: Bente Hangaard og Michael Pilgaard

Omfang: 10 moduler

INDHOLD

Modul 1: Introduktion

Modul 2-3: SOSU’er på hjemmebane

Modul 4-6 : TEMAER

Liv i køkkenet

KRAM faktorer i fh til ældre

Demens

Stjernestunder

Modul 7: Opsamling

Modul 8-9: Produktion af oplæg

Modul 10: Fremlæggelse i klassen

 

Hertil findes links: #Pearltree

Ensomhed

Udarbejdet af underviserne: Vibeke Adelørn og Pernille Mortensen

Omfang: 4-5 moduler

Niveau: SOSU Hjælper

 VÆLG

Børnelitteratur

Udviklet af: undervisere Ulla Urup og Line Mølholm Rasmussen

Omfang: ca. 13 moduler

Niveau: Grundforløb

Indhold: Besøg på DOKK1 med tilhørende opgaver. Undervisning i børneliteraturhistorie og dialogisk læsning. Du skal arbejde med boganmeldelser og selv producere en børnebog.

VÆLG

Børn & Leg

Udarbejdet af: underviser Line Mølholm

Omfang: 1-2 moduler

INDHOLD:

Hvad betyder leg for børn? Hvad skal der til for at igangsætte en god leg?

 

børn | leg

Kommunikation

Udviklet af: underviser Line Mølholm Rasmussen

Omfang: 2 moduler

Indhold: [foreløbigt materiale]

Transaktionsanalyse

Aflevering og fremlæggelse

Der er mange forskellige måder at fremlægge og aflevere hvad du har arbejdet med i SOSU Læringslab. Du kan fremlægge og aflevere alene eller sammen med andre, mundtlig eller skriftligt, direkte overfor for en gruppe eller en klasse eller indirekte i form af en video eller lignende produkt. Du kan også kombinere en mundtlig fremlæggelse med brug af medier.

Din personlige mappe i OneNote

Husk at lægge dit afleveringsprodukt – eller et link til dit afleveringsprodukt ind i den OneNote, som du har fået anvist.

Send også en besked til din faglige vejleder om at materialet er afleveret.

Gode afleveringsprogrammer

Her kan du få kendskab til nogle gode programmer, som du kan bruge som støtte til din fremlæggelse. Programmerne er også velegnede at bruge undervejs i dit arbejde, da det kan fremme din refleksion over emnet.

Gode dage i institutionen

Udarbejdet af: underviser Line Mølholm

Omfang: 2-4 moduler

 Indhold:

Du skal arbejde med de seks læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Naturen og naturfænomener
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 VÆLG