https://pixabay.com/users/geralt-9301/

TalentSpirer

Dette valg er tiltænkt dig som ønsker at arbejde meget selvstændigt. Du har måske erfaring med projektarbejde og ved, hvad der skal til for at planlægge et studieforløb. Eller også er du bare frisk på at prøve kræfter med at være…
https://pixabay.com/users/534131-534131/

Det multikulturelle møde i omsorgsarbejdet

,
Udviklet af: Det EU-støttede Erasmus+ projekt med titlen Handling Multiculturality In Care (tilrettet brug i Læringslab af bibliotekar Michael Pilgaard)

Omfang: 2 – 4 moduler

Natur, udeliv og science

,
Udviklet af: underviser Adam Reymann Hasager

Omfang: Det er muligt at udvælge enkelte dele om materialet.

På vej til SOSU

,
Udviklet af: underviser Bente Hangaard og bibliotekar Michael Pilgaard

Omfang: 10 moduler
Ensomhed

Ensomhed

, ,
Udviklet af: underviserne Vibeke Adelørn og Pernille Mortensen

Omfang: 4-5 moduler

Børn & Leg

,
Udviklet af: underviser Line Mølholm

Omfang: 1-2 moduler

Kommunikation

, ,
Udviklet af: underviser Line Mølholm Rasmussen

Omfang: 2 moduler

Gode dage i institutionen

, ,
Udviklet af: underviser Line Mølholm

Omfang: 2-4 moduler
https://pixabay.com/users/stux-12364/

Samfundsaktuelt

,
Udviklet af: underviser Nille Meyer

Omfang: 2-3 moduler

Sundhedspædagogik

, ,
Udviklet af: underviserne Mia Rosted, Hanne Færgemann og Line Kristoffersen

Omfang: 1-4 moduler

Kroppen og dens funktioner

, ,
Udviklet af: underviserne Maria Brockhoff og Vibeke Adelørn

Omfang: 8 moduler
Colourbox

Seksuel sundhed

,
Udarbejdet af: sexolog Sascha Munch Petersen

Omfang: 2-4 moduler
https://pixabay.com/da/users/aytuguluturk-4440588/

Hjernen

,
Udarbejdet af: underviser Annette Lock Hansen

Omfang: 10-12 moduler

Naturfag - Kemi

, ,
Udarbejdet af: underviser Jan Zian og bibliotekar Michael Pilgaard

Omfang: 1-2 moduler
Colourbox

Børn & Sorg

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Omfang: 4-6 moduler
https://pixabay.com/da/users/pexels-2286921/

Forældre forfra

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Omfang: 4-8 moduler

Værdighed i plejen

,
Udviklet af: underviserne Jana Due Nielsen og Lis Kjær Sørensen

Omfang: 6-8 moduler

Verdens farligste mikroorganismer

,
Udviklet af: underviserne Jane Aksglæde og Lis Kjær Sørensen

Omfang: 6-8 moduler

Udfordrende samtaler

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Omfang: 4-6 moduler

Sygeplejeprocessen

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Omfang: ca. 2 moduler
https://pixabay.com/da/users/tiyowprasetyo-12298/

Psykiatri

,
Under udvikling af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Omfang: 2-8 moduler Læringsmål: Du øger din viden om de forskellige typer sygdomme inden for psykiatrien og får lejlighed til at stifte bekendtskab med symptomer og udfordringer hos borgere med psykiske lidelser. Du kan arbejde med både den sygeplejefaglige tilgang og den pædagogiske tilgang til samarbejdet med disse borgere. Du kan desuden få et vist kendskab til forskellige behandlingsformer inden for psykiatrien – både medicinske og terapeutiske.

Patientsikkerhed

,
Udviklet af: underviserne Lone Aagaard og Ann-Mette Christensen

Omfang: 4-6 moduler
https://pixabay.com/da/users/rebcenter-moscow-6351207/

Misbrug

,
Udviklet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Omfang: 3-6 moduler
https://pixabay.com/da/users/jaytaix-439463/

Medicin

,
Udarbejdet af: underviserne Bente Hangaard og Kian Hald Jensen

Omfang: 2-8 moduler
https://pixabay.com/da/users/geralt-9301/

Hjerte & Kredsløb

,
Udviklet af: underviser Ann Mette Christensen

Omfang: 3-6 moduler
https://pixabay.com/users/colin00b-346653/

Cancer | Kræft

,
Udviklet af: underviser Hanne Borring

Læringsmål: På 8 moduler fordyber du dig i, hvordan cancer udvikles, spredes og behandles. Modulerne lægger op til, at du selvstændig går i dybden med fagbegreber, anatomi og fysiologi, naturfag, farmakologi, nationale vejledninger og rehabiliteringsmuligheder.
https://pixabay.com/users/heungsoon-4523762/

Tryksår | Decubitus

,
Udarbejdet af: underviser / faglig koordinator Bente Hangaard

Læringsmål: Du lærer at forstå vigtigheden af at forebygge trygsår hos svage og sengeliggende borgere og patienter. Du får en del viden om forskellige typer tryksår og behandlingsmulighederne. Du får viden om de mange faktorer, der spiller ind i udviklingen af tryksår.