Læringsforløb

Elevernes læringsforløb i SOSU Læringslab regi varierer både i form, længde og indhold.

Nogle forløb retter sig mod de elever, som har fået tildelt merit for fagene engelsk, dansk og naturfag i henhold til studiebestemmelserne. Her er der tale om en bonus ordning, hvor eleverne på baggrund af deres arbejdsindsats får påhæftet anmærkningen godkendt / ikke-godkendt i deres eksamensbevis.

Andre forløb udbydes som valgfag. Det sker som et led i den ordinære holdundervisning, hvor klassens underviser har det primære følgeskab.

I sjældnere tilfælde er SOSU Læringslab indtænkt som et element i et kursusdesign.

Personalet ved SOSU Læringslab yder generel procesvejledning. Elevernes har adgang til faglig vejledning hos en underviser.

Se KATALOG over læringsmateriale

Se printvenlig brochure (PDF-format)