Hjernen

Udviklet af: underviser Annette Lock Hansen

Omfang: 10-12 moduler

Læringsmål:

  • Eleven får viden om hjernen samt følgerne efter en skade eller sygdom i hjernen.
  • Eleven får viden om behandling og genoptræning/rehabilitering efter en hjerneskade.
  • Eleven får kendskab og viden om de mest anvendte fagtermer.

Seksuel sundhed

Udviklet af Sascha Munch Petersen

Omfang: 4-6 moduler

Indhold: At ældre mennesker og handicappede også har en seksualitet er et faktum, som er delvis tabubelagt. Hvordan handler du bedst som fagperson, når du bliver konfronteret med dine medmenneskers behov på det seksuelle område?

VÆLG

Sygeplejeprocessen

Udviklet af Bente Hangaard på baggrund af

E-læringsmateriale om sygeplejeprocessen

eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring

Omfang: ca. 2 moduler

Indhold: Sygeplejeprocessen er dels teori om sygepleje og dels en systematisk metode til at identificere patientens sundheds-problemer og planlægge sygepleje tilpasset patientens aktuelle situation.

VÆLG

Patientsikkerhed

Udviklet af: underviserne Lone Aagaard og Ann-Mette Christensen.

Omfang: 4-6 moduler

Indhold: Dette tema handler på forskellig vis om patientsikkerhed. Du vil blive præsenteret for utilsigtede hændelser, hvordan korrekt kommunikation og handling kan forebygge fejl, hvordan der er forskellige syn på utilsigtede hændelser og hvordan patienterne oplever det.

VÆLG

 

Misbrug

Udarbejdet af Bente Hangaard

Omfang: 3-6 moduler

Indhold: Du får mulighed for at arbejde med for skellige former for misbrug. Bliv bedre til at identificere tegn og symptomer på misbrug , samt få viden om forebyggelse af misbrug og behandlingsmuligheder i Danmark.

VÆLG