Børnelitteratur

Udviklet af: undervisere Ulla Urup og Line Mølholm Rasmussen

Omfang: ca. 13 moduler

Niveau: Grundforløb

Indhold: Besøg på DOKK1 med tilhørende opgaver. Undervisning i børneliteraturhistorie og dialogisk læsning. Du skal arbejde med boganmeldelser og selv producere en børnebog.

VÆLG

Kommunikation

Udviklet af: underviser Line Mølholm Rasmussen

Omfang: 2 moduler

Indhold: [foreløbigt materiale]

Transaktionsanalyse

Gode dage i institutionen

Udarbejdet af: underviser Line Mølholm

Omfang: 2-4 moduler

 Indhold:

Du skal arbejde med de seks læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Naturen og naturfænomener
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 VÆLG

Børnenes hemmelige verden

Udviklet af: BH, MP, Kamille Bjørn, Hanne Færgemann Petersen

Omfang: ca. 17 moduler

Indhold: LæringsLab forløbet tager sit afsæt i TV-serien “Børnenes hemmelige verden”. Udsendelserne behandler 5 temaer under overskrifterne: Venskaber Formes, De store Følelser, Den gode Leg, Piger og Drenge og De Voksne. Der er tilknyttet artikler, med relevans for de enkelte udsendelse. Der skal reflekteres over den pædagogiske praksis i udsendelsen – og en række tilhørende spørgsmål til udsendelsen skal besvares. Undervejs i udsendelsesrækken noteres relevante emner til et efterfølgende fordybelsesprojekt.

Undervejs skal der foretages 3 besøg ude af huset.

VÆLG