Børnelitteratur

Udviklet af: undervisere Ulla Urup og Line Mølholm Rasmussen

Omfang: ca. 13 moduler

Niveau: Grundforløb

Indhold: Besøg på DOKK1 med tilhørende opgaver. Undervisning i børneliteraturhistorie og dialogisk læsning. Du skal arbejde med boganmeldelser og selv producere en børnebog.

VÆLG

Børn & Leg

Udarbejdet af: underviser Line Mølholm

Omfang: 1-2 moduler

INDHOLD:

Hvad betyder leg for børn? Hvad skal der til for at igangsætte en god leg?

 

børn | leg

Kommunikation

Udviklet af: underviser Line Mølholm Rasmussen

Omfang: 2 moduler

Indhold: [foreløbigt materiale]

Transaktionsanalyse

Gode dage i institutionen

Udarbejdet af: underviser Line Mølholm

Omfang: 2-4 moduler

 Indhold:

Du skal arbejde med de seks læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Naturen og naturfænomener
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 VÆLG

Børn & Seksualitet

Udarbejdet af sexolog Sascha Munch Petersen

Omfang: 4 – 6 moduler

Hvad er børns naturlige seksuelle adfærd? Hvornår skal man tillade doktor- og numselege? Hvilke tegn på overdrevet seksuel fokus hos barnet kræver skærpet opmærksomhed?

Hvilken betydning har det om barnet tilhører en anden etnisk gruppe end dansk?

VÆLG

Børn & Sorg

Udviklet af: Bente Hangaard

Omfang: 4-6 moduler

Læringsmål:

Eleven forberedes til refleksionskompetencer og indfølings kompetencer i forhold til børn i sorg.

Eleven får viden om  hvornår børn kan opleve sorg – og hvilke reaktionsmønstre der kan forekomme, når børn er i sorg.

Eleven får indsigt i pædagogiske  relations-værktøjer i arbejdet med børn i sorg.

VÆLG