Hvad er SOSU Læringslab?

SOSU Læringslab udbyder læringsforløb for elever ved SOSU Østjylland Århus.

Læringsforløbene udvikles løbende i et tæt samarbejde med skolens undervisere.

Gå på opdagelse…

SOSU Læringslab gør brug af programmet Pearltree, der er et fleksiblelt redskab til at organisere links til informationsmateriale på nettet.

TEAM faciliteten gør det muligt at være flere personer om at organisere indholdet.

SOSU Læringslab, by sosubibliotek

Læringsforløb

Elevernes læringsforløb i SOSU Læringslab regi varierer både i form, længde og indhold.

Nogle forløb retter sig mod de elever, som har fået tildelt merit for fagene engelsk, dansk og naturfag i henhold til studiebestemmelserne. Her er der tale om en bonus ordning, hvor eleverne på baggrund af deres arbejdsindsats får påhæftet anmærkningen godkendt / ikke-godkendt i deres eksamensbevis.

Andre forløb udbydes som valgfag. Det sker som et led i den ordinære holdundervisning, hvor klassens underviser har det primære følgeskab.

I sjældnere tilfælde er SOSU Læringslab indtænkt som et element i et kursusdesign.

Personalet ved SOSU Læringslab yder generel procesvejledning. Elevernes har adgang til faglig vejledning hos en underviser.

Se KATALOG over læringsmateriale

Søg

Ensomhed

Udarbejdet af underviserne: Vibeke Adelørn og Pernille Mortensen Omfang: 4-5 moduler Niveau: SOSU Hjælper  VÆLG

Børnelitteratur

Udviklet af: undervisere Ulla Urup og Line Mølholm Rasmussen Omfang: ca. 13 moduler Niveau: Grundforløb Indhold: Besøg på DOKK1 med tilhørende opgaver. Undervisning i børneliteraturhistorie og dialogisk læsning. Du skal arbejde med boganmeldelser og selv producere en børnebog. VÆLG

Børn & Leg

Udarbejdet af: underviser Line Mølholm Omfang: 1-2 moduler INDHOLD: Hvad betyder leg for børn? Hvad skal der til for at igangsætte en god leg?   børn | leg VÆLG